Bokkattalog for dikt og kunst

Den lille diktsamlingen «Aroniadikt» gjenspeiler forfatterens engasjement for forholdet mellom mennesker og natur. Dette skinner gjennom i mange av diktene hennes. Enten fra den nære hagen med dens dyr og planter. Eller som diktet «Skogens musikk» som bringer lyden inn fra skogen.

En perfekt gavebok.

Pris 200,-

Peter Lukas omfattende samling omtales av Esben Esther Pirelli Benestad:

noen ganger kan vi bli stående nesten ærbødig stille et sted og føle oss som en del av selve naturen og samtidig oppleve å se hva andre har sett før oss: de samme trærne, fjellene og åsene. vi blir et forlenget øye for alle de som har stått nettopp der, nettopp i dette lyset, på denne årstiden og tatt inn akkurat dette synsinntrykket. vi kan gripe en liten bit av evigheten.
byer er unge i evighetens perspektiv, men også de har blitt betraktet, og i motsetning til naturen, som av seg selv forandres svært langsomt, har byer ofte endret seg til det ugjenkjennelige på ganske kort tid.
i bokserien ”forandring” virkeliggjør fotografen både det foranderlige og det uforanderlige. ved å sette sitt blikk og sin gamle optikk side om side med andres valg av utsnitt og perspektiv for mange tiår siden, synliggjør peter lukas forandringen. vi får del i å se det andre har sett før oss, fra det samme stedet, i det samme lyset, med omtrent den samme teknologien. i et glimt er vi der, og vi er her, samtidig. det virker inkluderende, det tar oss inn som en del av tiden.
det er opplevelse, historie, kulturhistorie og utsøkt estetikk.

Bøkene av Peter Lukas finner du med detaljert info hvis du trykker på linken : https://www.lukas.no/books/books.html

et eksempel fra Larvik; du finner mange flere byer ved å trykke på linken over bildet

TILSTEDE
Astrid Huneide har skrevet ei bok om oppstarten av sitt kunstprosjekt. Fra virksomheter på Fritzøe Verk og departementets Verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen i Larvik hvor industrien var lagt ned.  Et festskrift for de privatpraktiserendes kår. Hun har våget seg på ei ukorrekt bok med noe rot og håndskrift scannet inn. Hun driver kunststuntet» Hovedsentralen for høyhæla sko» som hun har fått stipend fra Kulturrådet for å utvikle. Hun lager diktbøker på håndlaga papir vist på gallerier. Studert filosofi og nordisk på universitetet i Tromsø og kom til siste inntak på Aschehougs forfatterskole. Der hun fikk tekstvurdering av Morken Andersen som «lett surrealistisk, frisk og original med mye vind og bevegelse.» boka Tilstede omhandler ei historie fra nær fortid som ikke lenger omtales. En personlig beretning ved siden av poesien. Hun er påvirket av Helene Cixouis, Hannah Arendt, Louise Bourgeois og Patty Smith. Og opptatt av nattspråk og insomnia drawings.

Pris: 150,- NKr + frakt hovedsentralenforhoyhelasko@yahoo.no

hovedsentralenforhoyhelasko@yahoo.no

«Livsvegen» er ei dikt- og fotobok, og eit samarbeidsprosjekt mellom to som har fått gå eit langt stykke av denne vegen saman. Sorg og aldring er en del av livet. «Livsvegen handler om dette. Men boka formidler også glede.

Pris: 250 kr.+ frakt

http://vigdisblindheim@icloud.com

Bare en dråpe?

Fotografier og tekster

Pris: 450,- kr fritt levert for str a-4 og 350- for 21×17 cm. Nummerert, limitert utgave. https://ingridstruemke.wordpress.com/kontakt-2/

https://ingridstruemke.wordpress.com/kontakt-2/

OM hverandre:

dikt og bilder

Pris: kr 250,-+ porto

60 år – med bilder i tankene, og ord på kryss og tvers

Pris: kr 300,- softcover/ kr 450,- hardcover + porto

frank@elesco.no

frank@elesco.no

fargerike ymt, rebellklipp, nakne spiraler, skygger fra fremtiden

http://futurid.com

350,- fritt levert

undringer, gromme, elskede

http://futurid.com

250,- fritt levert

vann, luft, jord, ild

http://futurid.com

200,- fritt levert