Bli medlem

Så hyggelig at du vurderer å melde deg inn i NIFS!

Her kommer litt info!

I tillegg til denne hjemmesiden har vi en offisiell face-book side https://www.facebook.com/norgesindieforfattersentrum

og en face-book klubb side. Det er gratis å bli medlem der og vi anbefaler at du blir medlem i vår facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/749083095931267.

Der får du en oversikt over hva gratismedlemmer i klubben og hva betalende medlemmer i NIFS kan forvente:

NIFS ble registrert i Brønnøysund Registret den 22.9.2020. Det er et non-profit SA som vil gjøre det lettere for deg å være indieforfatter i Norge. Det vil si at alle i styret jobber på dugnad for å fremme indieforfatterskap og alle penger blir brukt på virksomhet rettet mot indieforfatterne.

Alle styremøter holdes digitalt for å gi indieforfattere fra hele landet samme mulighet å være delaktig i styringsprosessen. Det samme gjelder får de månedlige digitale medlemsmøtene.

Som klubbmedlem får du info om NIFS aktiviteter. De fleste er åpne for alle, noen er forbeholdt NIFS medlemmer.

Som klubbmedlem kan du eller din bok få omtale på vår offisielle fb-side Norges Indieforfatter Sentrum.

Som klubbmedlem kan du legge inn din forfatteromtale og dine bøker i en digital bokkatalog, som et av medlemmene har laget. Dette koster noe, og du får mer info ved å gå til linken: https://www.bokkatalogen.no

For å bli nifsmedlem må du melde deg inn ved å sende mail til kasserer@nifs11.no etter at du har betalt 300,- medlemskontingent til vår kto1506.49.96255. Her trenger vi ditt navn og adresse. Medlemskapet gjelder for kalenderåret og pengene blir uavkortet brukt på eventer som gagner forfatterne.

Som nifsmedlem får du alle dine bøker med pris lagt inn katalogen på NIFS egne hjemmesiden gratis.

Som nifsmedlem får du din forfatteromtale med kontaktlinker lagt inn i katalogen gratis.

Som nifsmedlem blir du, dine omtaler, dine bøker lederartikkel på hjemmesidens startside. For øyeblikket skiftes denne lederartikkelen ut hver lørdag men det kan vise seg at vi må forandre på hyppigheten siden det skjer så mye som fortjener førsteplass omtale.

Som nifsmedlem får du tilgang til en intern-fb-side hvor info fra styret og aktiviteter rettet mot nifsmedlemmene blir publisert.

Har du spørsmål send gjerne en mail til post@nifs11.no.